Vođenje evidencije

Kutije za donaciju

Zajedno sa našim partnerima iz Sport Vision-a i Buzz-a, težimo Viziji zdrave budućnosti.

Ploging

Kada radite sa Nike-jem, čak i prikupljanje đubreta izgleda kao sportska aktivnost. Uvek je zanimljivije pomeriti svoje granice i svakodnevnim aktivnostima pristupiti na novi, drugačiji način.