Рloging

Рloging

Когато работите с Nike, дори събирането на боклук е спортна дейност. Винаги е по-интересно да разшириш границите си и да подходиш към ежедневните дейности по нов, различен начин.

Ploging е название за събиране на боклук по време на джогинг или тичане. Името на дейността е измислено от шведските глаголи „plocka upp“ и „jogga“, от които се е родила думата „plogga“, съответно рloging. По време на един рloging, нашите екипи в Сърбия, Румъния и България заедно събират повече от един тон боклук. Тази дейност е създадена през 2016 година в Швеция, за да бъде разширена през 2018 и в други страни. Тъй като рloging-ът е много полезен, както за тялото, така и за околната среда, той е приет от Nike, като една от дейностите в рамките на проекта за устойчивост.

Още проекти