Устойчивост

През 2019 г. нашата компания се присъедини към пътя на Nike за нулев въглероден диоксид и нулеви отпадъци, като по този начин помагаме за запазване бъдещето на спорта. Вдъхновени от подхода Move to Zero, повишаваме вниманието на нашите служители, клиенти и последователи към чиста околна среда.

Заедно с Nike се стремим към глобални цели за 2025 година:

0 M

тона намаление на емисиите на газове, чрез увеличаване използването на екологични материали с 50% участие на основните материали: полиестер, памук, кожа и каучук.

0 %

от отпадъците в нашата верига за доставки да бъдат насочени към депата за рециклиране, като най-малко 80% от отпадъците се рециклират в продукти на Nike.

0 %

намаление на консумацията на прясна вода при боядисване и обработка на текстил.

Локални активностти

Като компания, която е част от глобалната дистрибуторска мрежа на Nike, ние добре знаем значението на фразата „Мисли глобално, действай локално“. През тези години ние показахме ангажимента ни чиста околна среда в нашето общество, което беше признато и подкрепено и от нашите клиенти.

Рloging

Когато работите с Nike, дори събирането на боклук изглежда като спортна дейност. Винаги е по-интересно да разшириш границите си и да подходиш към ежедневните дейности по нов, различен начин.

Прочети повече