Озеленяване на нашите квартали

Озеленяване на нашите квартали

Знаем, че зеленината е един от основните атрибути на чиста околна среда и приветлив квартал. Ето защо решихме в нашия проект за устойчивост да включим действия по залесяване.

В сътрудничество със сдружението на граждани „Съвместно действие”, реализирахме инициативата „Озелени блок 70”.

Нашите колеги засадиха заедно- 12 вечно зелени дървета , които нашата компания дари на община Нови Белград. Дърветата бяха засадени до баскетболното игрище, направено от 20 000 чифта стари маратонки.

Тези 20,000 чифта събрахме от нашите клиенти след успешна шестмесечна кампания за важността от рециклирането, както и насърчаването – екологично отговорното поведение, да се възприеме като навик.

Още проекти